Taşkıran Grup

TAŞKIRAN İNŞAAT MADENCİLİK VE ELEKTRİKLİ EV EŞYA TİC. SAN. LTD. ŞTİ. KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Taşkıran İnşaat Madencilik ve Elektrikli Ev Eşya Tic. San. Ltd. Şti. (“Şirket”) nezdinde kullanılan kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Görüntü kaydı olarak toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve;

 

 • Acil durum süreçlerinin yürütülmesi,
 • Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
 • İç denetim/Soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
 • Şirket ile ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve
 • Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi

 

amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçları çerçevesinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen otomatik olan yollarla elektronik şekilde toplanmakta ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin Karşıyaka Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 20 İç Kapı No: 1 Kepez / Antalya adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.

 

ÇEREZLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Genel

 

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Taşkıran İnşaat Madencilik ve Elektrikli Ev Eşya Tic. San. Ltd. Şti.’ye ait (“Şirket”) internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların çerezler aracılığıyla kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.  

İnternet sitemizin ziyaretçileri bakımından internet protokolü (IP) adresi, ziyaret edilen sayfalar, ziyaret zamanları gibi ziyarete ilişkin çeşitli bilgiler işlenmektedir. Söz konusu verilerin işlenme amaçları; internet sitemiz üzerinden daha iyi, hızlı ve güvenli bir deneyim ve/veya yeni özellikler sunulabilmesi, sitenin kullanımına ilişkin istatistiki bilgilerin toplanabilmesi ve sitede iyileştirmeler yapılabilmesidir.

Kişisel veriler otomatik yöntemlerle internet sitemizi ziyaretiniz süresince çoğunlukla çerezler aracılığıyla toplanmakta olup bu kapsamdaki hukuki dayanak Şirket’in meşru menfaatleri, muhtemel veya mevcut bir sözleşmesel ilişki ve bazı çerezler açısından açık rızanızdır.

Bu kapsamdaki kişisel veriler, internet sitesine erişim sağlanabilmesi, internet sitesine gerçekleşen ziyaretlere ilişkin istatistiksel veri elde edilebilmesi, internet sitesindeki kullanıcı deneyiminin geliştirilebilmesi amaçlarıyla barındırma ve analitik gibi hizmetleri tedarik ettiğimiz tedarikçilerimiz, hizmet sağlayıcılar ve iş ortaklarıyla paylaşılmaktadır.

 1. Çerez Kullanımı

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tercihlerinizin ve bir kısım bilgilerinizin sonraki ziyaretlerinizde hatırlanabilmesi amacıyla cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Bir internet sitesini ilk ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla cihazınıza bir çerez kaydedilir. Aynı siteyi aynı cihazla tekrar ziyaret ettiğinizdeyse tarayıcınız, cihazınızda site adına kayıtlı bir çerez olup olmadığını kontrol eder ve bir kayıt varsa kaydın içindeki veriyi ziyaret etmekte olduğunuz internet sitesine iletir. Böylece internet sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğinizi anlar ve deneyiminizi iyileştirmek için belirli adımlar atabilir. Çerez türleri temel olarak aşağıdaki gibidir:

Zorunlu çerezler: Zorunlu çerezler, internet sitemizin doğru çalışması için zorunlu olduğundan bunları devre dışı bırakmamız mümkün değildir.

İşlev çerezleri: İşlev çerezleri, internet sitemize ek işlevler kazandırır ve sitemizi sizin için özelleştirmemize olanak sağlarlar.

Analitik / performans çerezleri: Analitik çerezleri, internet sitemizin performansını ölçmemize ve geliştirmemize imkân sağlar. Örneğin hangi sayfaların en sık ziyaret edildiği, ziyaretçilerin site içerisinde nasıl bir gezinti yaptığı gibi bilgiler bu çerezler aracılığıyla toplanır. Bahsedilen bilgiler istatistiki nitelikte toplu verilerdir (örneğin belirli sayıda kişinin belirli bir sayfayı ziyaret ettiği bilgisi). Dolayısıyla bu veriler kişi bazında herhangi bir bilgi içermezler.

Hedefleme çerezleri: Hedefleme çerezleri, reklam iş ortaklarımız tarafından internet sitemize yerleştirilir. Bu çerezler aracılığıyla ilgi alanlarınıza göre bir profil oluşturularak size sitemizde ve farklı internet sitelerinde ilginizi çekebilecek reklamlar gösterilmesi sağlanır.

İnternet sitemizde zorunlu ve işlevsel çerezler dışında kullanılan çerezler şunlardır:

Google Analytics: Kullanıcıların internet sitesini nasıl kullandığını analiz eden bir web analiz aracıdır. İnternet sitesini kullanmanızla ilgili anonim nitelikteki bilgiler ve IP adresiniz tarayıcınız tarafından Google’a gönderilir ve Google tarafından kaydedilir. Site trafiğinin, kullanıma ilişkin detayların belirlenebilmesini sağlar.

 1. Çerezlerin Engellenmesi

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi değiştirmek, çerezleri engellemek veya silmek için internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirmeniz yeterlidir. Böylece internet sitemiz tarafından cihazınıza çerez dosyaları kaydedilmesini önleyebilir veya daha önce kaydedilen çerezleri silebilirsiniz. Ancak çerezleri engellemeniz veya silmeniz, internet sitemizi her ziyaret ettiğinizde tercihlerinizi yeniden ayarlamanızı (örneğin dil seçimini değiştirmenizi) gerektirebilir ve sitemizdeki bazı özelliklerden faydalanmanız mümkün olmayabilir.

Çerezleri kapatmak için gerekli bilgileri, internet tarayıcınızın yardım sayfasında bulabilirsiniz.

 

 1. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Şirketimizin Karşıyaka Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No: 20 İç Kapı No: 1 Kepez / Antalya adresine yazılı olarak elden teslim edebilir, noter kanalıyla veyahut da “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre belirlenen yöntemlerle gönderebilirsiniz.